02/822 19 41; 02/822 92 63 wyasko@yahoo.com

Района

Клиента

Продукта

Складови бази

Нашите принципи

R

Лоялност

Лоялност и коректност към екипа на фирмата и към партньорите ни

R

Качество

Изпълняваме нашите цели качествено и с траен резултат.

R

Стабилност

Стабилност  и приспособимост към промените.

Нашите цели

Развитие

Постоянно обучение и развиване на служителите във фирмата.

Пазарен лидер

Да осигурим пазарно лидерство на всички наши марки.

Покритие

Максимално покритие на обслужваните райони.

Обхват на пазара

  • Депо София 90%
  • Депо Благоевград 95%
  • Депо Враца 95%

Последни продукти

За всякакви въпроси, съвети и предложения